Moduł ma służyć wyłącznie sprawdzeniu wiadomości z ćwiczeń dla grupy studentów III DziKS studiów stacjonarnych, 2020/2021. Ćwiczenia odbywały się w formie synchronicznej na platformie MS Teams.