Kurs przeznaczony dla studentów  kierunku Politologia - stacjonarnie

Moduł poświęcony  zagadnieniom zarządzania kryzysowego szczególnie  części  obejmującej wiedzę teoretyczną z zakresu działania służb w sytuacji kryzysowej. Kod dostępu zostanie przekazany na email.