Kurs przeznaczony dla studentów II roku I stopnia kierunku praca socjalna (30h)


Jest poświęcony omówieniu zagadnień związanych z organizacją pomocy społecznej w Polsce i realizacją zadań w tym zakresie (administrowanie pomocą społeczną). Prezentuje zarówno koncepcje organizacji i zarządzania, wynikające z ustawy o pomocy społecznej, jak również prezentuje międzysektowowe i międzyresortowe systemy wsparcia osób i rodzin z różnymi potrzebami. 

Status kursu: wykład