Informacje i treści dotyczące wykładów, ciekawostki; 4 rok psychologii (profil psychologia zdrowia i jakości życia)