Kurs interwencja w sytuacjach stresu i patologii organizacyjnej umożliwia zdobycie wiedzy i kompetencji w zakresie działań związanych z diagnozą szkodliwych zjawisk organizacyjnych oraz interwencją  w sytuacji ich wystąpienia na poziomie indywidualnym i organizacyjnym.