Zajęcia warsztatowe dotyczące specyfiki opiniowania sądowo-psychologicznego w wybranych kategoriach spraw cywilnych, rodzinnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.