Przedmiot prowadzony będzie metodą warsztatową. Jego celem jest zapoznanie studentów z funkcjami teatru i dramy, ich edukacyjnymi. terapeutycznymi walorami. Nabycie wiedzy na temat  istoty dramy, technik dramowych i teatralnych oraz umiejętności ich stosowania
w pracy wychowawczej, edukacyjnej, profilaktycznej. Celem zajęć jest także poznanie metod aktywizowania ciała, głosu emocji poprze różne formy pracy teatralnej. Nauczenie studentów wykorzystywania technik teatralnych i parateatralnych w  pracy z dziećmi i młodzieżą  z różnymi problemami rozwojowymi, społecznymi, a także nauczenie doboru form pracy do możliwości percepcyjnych, wykonawczych uczestników.  Ważne będzie także  nabycie umiejętności opracowania etiud, improwizacji, realizacji happeningu czy performance.