W ramach kursu Prawo własności intelektualnej Studenci uzyskują wiedzę na temat uregulowań zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również ustawie Prawo własności przemysłowej. Wzmiankowane również zostaną ustawy dotyczące konkurencji, w zakresie dotyczącym własności intelektualnej.