Kurs Fakultet 3. Pomoc psychologiczna w chorobie przewlekłej i niepełnosprawności zawiera materiały dla Studentek i Studentów czwartego roku psychologii stacjonarnej i niestacjonarnej uczęszczających na zajęcia w semestrze letnim 2021/2022.