Kurs adresowany jest dla studentów kierunku psychologia: studia stacjonarne i studia niestacjonarne. Zawiera wykłady.