Kurs daje możliwość zapoznania się ze specyfiką teorii wychowania jako subdyscypliny pedagogicznej (jej założeniami, zadaniami, strukturą, historią rozwoju, przedstawicielami, zasadniczymi pojęciami oraz statusem metodologicznym). Pozwala zrozumieć ścisłe powiązania między teorią, metodyką a praktyką pedagogiczną. Tworzy szansę poznania teoretycznych podstaw pedagogiki, jej głównych teorii, koncepcji i nurtów oraz dokonania ich analizy krytycznej. Studenci będą mogli wypowiedzieć się oraz podjąć dyskusję nad współczesnymi tendencjami pedagogicznymi, a także problemami kulturowymi i cywilizacyjnymi. Tematyka kursu obejmuje liczne zagadnienia z zakresu aksjologii i teleologii pedagogicznej, zagadnienia noetyczne oraz dotyczące autorytetu pedagogicznego.