Celem całości kursu, realizowanego w wariancie edukacji hybrydowej, jest zaznajomienie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania systemów edukacyjnych oraz ich współczesnymi przeobrażeniami i determinantami.