Kurs ma za zadanie przygotować studentów do wykorzystania różnych obszarów twórczości  w pracy edukacyjnej i terapeutycznej dziećmi. Zajęcia mają doprowadzić do poznania przez studenta walorów poszczególnych dziedzin sztuki w procesie oddziaływania na młodego człowieka  w aspekcie poznawczym, emocjonalnym, społecznym.