Materiały do wykładu z emocji i motywacji dla pierwszego roku psychologii.