Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku (I stopień) Pracy socjalnej