Kurs utworzony na potrzeby przeprowadzenia zaliczenia wykładu z Podstaw edukacji matematycznej w klasach początkowych dla pierwszego roku Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej.