W trakcie wykładów i ćwiczeń z przedmiotu "Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia" studenci poznają podstawowe zagadnienia dotyczące zdrowia, edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób i zaburzeń bio-psycho-społecznego zdrowia. Przedstawiony zostanie społeczno-ekologiczny model zdrowia, uwarunkowania zdrowia/choroby oraz jakość życia związana ze zdrowiem. W trakcie kursu zostaną wybrane zagrożenia zdrowia publicznego, głównie w kontekście środowiska życia człowieka, jak również zagrożenia zdrowia psychospołecznego uczniów. Celem zajęć jest także analiza zdrowia dzieci i młodzieży zawarta w wybranych statystykach i raportach dotyczących zdrowia (np. HBSC). W drugiej części kursu zostaną przedstawione definicje/koncepcje/modele edukacji zdrowotnej, jej znaczenie dla zdrowia psychicznego oraz dla rozwoju umiejętności życiowych. Kurs będą kończyć zagadnienia związane z realizacją edukacji zdrowotnej w różnych siedliskach, środowiskach życia człowieka.