Spektrum autyzmu jest jedną z form neuroróżnorodności, która z jednej strony ma charakter adaptacyjny, z drugiej - wymaga zróżnicowanych kompetencji, różniących się od sposobu funkcjonowania osób neurotypowych. Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób uczestniczących do pracy z osobami w spektrum autyzmu, zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą i osobami dorosłymi. Poruszane będą kwestie związane z diagnostyką, terapią oraz wsparciem osób neuroróżnorodnych. Wykorzystywane na zajęciach techniki i procedury psychoterapeutyczne będą opierały się na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej, terapii akceptacji i zaangażowania oraz terapii dialektyczno-behawioralnej.