Kurs obligatoryjny dla studentów V roku Psychologii realizowany w ramach ścieżki specjalizacyjnej  Psychologia Kliniczna Człowieka Dorosłego.