Celem zajęć jest zapoznanie studentów z tematyką uważności (mindfulness). Od 40 lat widzimy wzrost zainteresowania badaczy efektami jakie może dawać rozwijanie uważności. Choć mindfulness swe korzenie wynosi z praktyk Wschodu, dziś jest rozwijany jako metoda czysto świecka, dająca obiecujące efekty w takich dziedzinach jak: psychologia, medycyna, praca socjalna, sport czy szeroko rozumiana pedagogika. Celem zajęć jest przedstawienie uczestnikom podstaw teoretycznych oraz źródeł praktyk uważności. Kolejnym celem zajęć jest zapoznanie studentów z najnowszymi wynikami badań potwierdzającymi skuteczność i użyteczność metod opartych na uważności w wyżej wymienionych dziedzinach i dyscyplinach. Zajęcia będą też dawały uczestnikom możliwość praktycznego zapoznania się z praktykami uważności oraz wypróbowania ich w życiu akademickim (np. uważne uczenie się) oraz życiu prywatnym (lepsze radzenie sobie z trudnościami). Dodatkowo celem zajęć będzie również umiejętność krytycznego spojrzenia na uważność w popkulturze oraz jej nieetyczne wykorzystanie na przykład w sferze biznesu. Studenci na zajęciach będą też mieli możliwość poznania przykładowych ścieżek rozwoju wykorzystujących pracę z uważnością.