Propedeutyka psychologii pracy i organizacji - materiały pomocnicze do wykładu i ćwiczeń dla studentów studiów niestacjonarnych.