W ramach kursu Ochrona własności intelektualnej Studenci zostają zapoznani z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz prawa konkurencji, tak by zgodnie z przepisami prawa tworzyć swoje dzieła oraz wykorzystywać cudze wytwory intelektu.