Celem modułu jest zapoznanie z ideą wykorzystania ruchu i pracy z ciałem oraz płynących z niech potencjałów w przestrzeniach edukacyjnych, rehabilitacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych, a także artystycznych. Studenci zostaną zapoznani
z licznymi metodami bazującymi na ruchu w różnych jego aspektach. Omawiane będą zagadnienia metodyczne, zasady projektowania i prowadzenia zajęć, bowiem istotny jest świadomy i adekwatny dobór rodzaju terapii do indywidualnego przypadku lub grupy.