Kurs do zajęć z psychopatologii (dzienne, 3 rok) wns 2022/23