Platforma do przeprowadzenia kolokwium online z przedmiotu Osobowość dla 2. roku psychologii stacjonarnej.