W ramach zajęć przedmiotu Prawo własności intelektualnej studenci zostaną zapoznanie z wybranymi przepisami prawa autorskiego, by zgodnie z prawem korzystać z cudzych utworów oraz egzekwować prawa płynące z tworzenia własnych dzieł. Wzmiankowane zostanie również Prawo własności przemysłowej oraz wybrane zagadnienia prawa konkurencji w zakresie ochrony własności intelektualnej.