Kurs dla uczestników fakultetu "Fotografia w psychologii i psychoterapii" na kierunku psychologia