Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjami teatru i dramy, ich edukacyjnymi i terapeutycznymi walorami oraz nauczenie wykorzystywania technik dramowych, teatralnych i parateatralnych w  pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.