Zadaniem przedmiotu jest zaprezentowanie wspierającej funkcji języka migowego w nauce komunikowania się  dzieci niemówiących i niesłyszących jak również ukazanie możliwości wykorzystania go w codziennej pracy w formie zabaw z dzieckiem słyszącym.