Przedmiot prowadzony będzie metodą warsztatową. Ukierunkowany jest na wykorzystanie terapeutycznego potencjału tańca i ruchu we wczesnym wspomaganiu rozwoju i edukacji początkowej. Ruch stymuluje wszystkie sfery rozwoju: motoryczną, intelektualną, emocjonalną, i społeczną oraz usprawnia analizator: ruchowy, słuchowy, wzrokowy i czuciowy. Taniec pozwala na odkrywanie, wyrażanie siebie i skanalizowanie nieprzyjemnych emocji. Ruch pobudza umysł do wydajnej pracy, szczególnie jeśli jest naprzemienny, bowiem przygotowuje do pracy obie półkule mózgu. Zajęcia realizowane w ramach fakultetu przygotowują studenta do dysponowania wiedzą ekspercką z zakresu wsparcia rozwoju dziecka i dokonywania świadomych wyborów odpowiednich doświadczeń i zadań stymulujących, usprawniających i doskonalących określone funkcje sensoryczno-motoryczne oraz kompetencje społeczne i emocjonalne..