Zadaniem przedmiotu jest przybliżenie studentom świata osób niesłyszących oraz kultury Głuchych. Celem jest także uświadomienie barier komunikacyjnych i mentalnych, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją narządu słuchu. Znaczącym punktem będzie też nauka podstaw Polskiego Języka Migowego (PJM), umożliwiających nawiązanie kontaktu. Być może to doświadczenie rozbudzi zainteresowanie i wytyczy potencjalny obszar działań zawodowych.