Przedmiot ma na celu wzbudzenie zainteresowania studenta literaturą dziecięcą oraz zainspirować do poszukiwania adekwatnych do wieku dzieci oraz uczniów klas I-III, tekstów literackich, które niosą przekaz wartości, wychowują i wspierają rozwój.