Zajęcia w ramach przedmiotu kariera i rozwój zawodowy umożliwiają zdobycie wiedzy na temat przemian modelu współczesnej kariery, kosztów kariery, specyfiki grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego i doradztwa kariery, narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w doradztwie kariery oraz coachingu kariery.