Proponowane rekomendacje do przeprowadzenia zajęć z Technologii informacyjno - komunikacyjnych.