E-kurs stanowi wsparcie do realizowanych w formule stacjonarnej zajęć dydaktycznych. Na Platformie Moodle przeprowadzone zostaną sprawdzające testy wiedzy (kolokwium i zaliczenie).