W trakcie zajęć z analizy dyskursu medialnego studenci powinni osiągnąć umiejętność definiowania i analizowania dyskursu  medialnego. Umieć określić role komunikacyjne jego uczestników, a także ocenić właściwie współkreowaną przez media rzeczywistość. Tym bardziej, że po ukończeniu edukacji uniwersyteckiej – jako pracownicy mediów – będą w tym współkreowaniu uczestniczyć. Zajęcia mają na celu nie tylko przekazanie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej, ale także kształcenie sprawności w zakresie przygotowania, organizowania i technik strategii nadawczych i odbiorczych dyskursu.  W kontekście badań nad mediami analiza będzie się koncentrować na: dyskursie określonych mediów, związanych z konkretną tematyką, dyskursie gatunków.