Kurs ma wspierać studentów w przyswajaniu wiedzy z metodyki resocjalizacji i być bazą rozszerzającą wiedzę w tym zakresie.