Podstawy prawoznawstwa stanowią 3 moduł ścieżki specjalizacyjnej psychologii sądowej. W ramach przedmiotu student powinien uzyskać wiedzę z zakresu obowiązujących norm prawnych, w szczególności co do regulacji istotnych dla pozycji prawnej biegłego sądowego psychologa, kategorii spraw w których wydawane są opinie oraz zasad prawnych sporządzania ekspertyz sądowych.