Kurs przeznaczony dla studentów przygotowujących się do pracy nauczyciela przedmiotu.