Kurs ukierunkowany jest na dostarczenie studentom wiedzy i kompetencji pozwalających na realizację badań społecznych za pośrednictwem platform internetowych.