Kurs zawiera zestaw tematów realizowanych na wykładach i ćwiczeniach, materiały dydaktyczne, krótkie testy sprawdzające poziom opanowania wiedzy z zakresu metod pracy kuratora sądowego