Celem kursu jest przybliżenie podstawowych informacji związanych z nauką o komunikowaniu - jej historią, głównymi paradygmatami i obszarami badawczymi.