Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z psychologicznymi aspektami funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych. Przedmiotem rozważań są więc zarówno uwarunkowania osobowościowe, jak i zewnętrzne okoliczności reagowania na różnego rodzaju kryzysy, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz rozumienia zachowań innych osób.