Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom psychologicznych aspektów komunikowania, szczególnie w jego masowym wymiarze, zrozumienie aspektów wpływu mediów nie tylko na zachowanie, ale również na procesy poznawcze oraz kondycję psychologiczną jednostek