Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami zasadami funkcjonowania administracji publicznej w państwie demokratycznym.

Część wykładowa jest poświęcona podstawowym zagadnieniom definicyjnym i teoretycznym, związanym z działaniem administracji publicznej w Polsce oraz w innych państwach europejskich.

Część ćwiczeniowa odnosi się do polskich rozwiązań prawnych w takich obszarach jak zasady postępowania administracyjnego, kariera w służbie cywilnej oraz możliwości związane z aplikowaniem do KSAP.

Kurs będzie oferowany dla studentów pierwszego stopnia kierunków Politologia (I rok) oraz Doradztwo polityczne i publiczne (II rok).