Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze skomplikowaną historią Śląska w XX wieku, a także ze współczesnymi problemami regionu. Podczas zajęć omawiane będą takie zagadnienia jak historia Śląska, jego kultura współczesna, a także charakterystyka lokalnej i regionalnej sceny politycznej.

Kurs jest kierowany do studentów studiów drugiego stopnia na kierunku Politologia (I rok).