W trakcie kursu studenci zdobędą wiedzę na temat wybranych problemów społecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Polski. Zajęcia będą miały wymiar teoretyczno-praktyczny.