Tematyka kursu obejmuje problematykę procesów poznawczych człowieka  (uwaga, czynności kontrolne, percepcja, pamięć i czynności pamięciowe) kształtujących jego obraz świata i oddziałujących na podejmowane przez niego działania.