Kurs przeznaczony jest dla studentów 1 roku (semestr 2, letni) studentów kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i dotyczy podstawowych kwestii związanych z realizacją funkcji personalnej w organizacji, w tym procesów rekrutacji i selekcji, motywowania, przywództwa, szkoleń i rozwoju, oceny pracy i pracowników.