Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Socjologia, studia stacjonarne uzupełniające magisterskie i odpowiada 15 godzinom ćwiczeń. Zawiera informacje niezbędne do przygotowania pracy zaliczeniowej z tego przedmiotu i wytyczne związanie z ćwiczeniami.